Reklamačný formulár

Všetky údaje vo formulári sú povinné, bez ich vyplnenia nebude reklamácia uplatnená! Pri správnom vyplnení formulára bude reklamácia vybavená do 30 pracovných dní. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením takejto reklamácie.